Oldal kiválasztása

Egerfarmosi Községi Polgárőrség

Alakult 2001. június 5-én önkéntes alapon önszervezõdéssel.

Megalakulásunkat az motiválta, hogy községünkben igen rossz volt a közbiztonság.

Elõfordult olyan éjszaka, hogy 15 helyre is betörtek és elvittek mindent, ami mozdítható. Ezért Egerfarmos község lakosainak személyi – és vagyonbiztonsága, bûncselekményektõl való visszatartása, közterületek védelme érdekében létrehoztuk az Egerfarmosi Községi Polgárõrséget.

Tagjai felnõttkorú, tiszteletben álló, büntetlen elõéletû magyar állampolgárok, kik társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül vállalják a település közbiztonságának elõsegítését.
A szervezet pártsemleges, mely a Füzesabonyi Rendõrkapitánysággal együtt mûködve fejti ki tevékenységét. Minden éjjel rendszeresen járõrszolgálatot tartunk.

Részt veszünk az OPSZ által kiírt Fokozott Biztonsági Programban. Évente több ezer éjszakai járõrórát teljesítünk és van, mikor nappal is. Hogy még mindig mûködni tudunk, támogatóinknak köszönhetjük.
Fõtámogatóink: Önkormányzat, Magyar Posta, Takarékszövetkezet; valamint pályázati pénzekbõl tartjuk fönn mûködésünket.

Vásároltunk számítógépet, kerékpárt, formaruhát / téli, nyári /, fényvisszaverõ mellényt.
Az önkormányzattól kaptunk helyiséget, melyet részben berendeztünk, amennyire az anyagi keretünk engedte.
A község lakossága elöregedett, sok az idõs, egyedülálló ember és igénylik a polgárõrség jelenlétét; nem egyszer kellett közbelépni, hogy be ne csapják õket.

A lakosság számít a munkánkra és csökkent is a bűncselekmények száma.

Polgárõrség tevékeny munkáját nem csak a lakosság értékeli, hanem különbözõ elismerések és kitüntetések is jelzik. Két alkalommal kaptunk Polgárõr Érdemkereszt bronz fokozatát, egy alkalommal Polgárõr Érdemkereszt arany fokozatát. 2006- ban az Év Polgárõr Egyesülete kitüntetésben részesültünk. Több alkalommal emléktárgyat és oklevelet vehettek át az arra érdemes tagjaink. A fentiekbõl kiderül, hogy polgárõreink megtettek és megtesznek mindent a község és a kistérség nyugalmáért.

Nem csak a rendõrséggel jó a kapcsolatunk, hanem a civil szervezetekkel is. A füzesabonyi Kistérségi Civil Tanácsnak alapító tagja vagyunk. Rendszeres kapcsolatot tartunk az egri Civil Házzal, konzultációk, tanfolyamok, tanácskozások elõadásain veszünk részt.
Az Önkormányzattal, intézményekkel, civil szervezetekkel jó a kapcsolatunk, amit továbbra is szeretnénk fönntartani.

Burgermeister János